Propozycje kolejnych, rewolucyjnych wręcz zmian, mających poprawić skuteczność wymiaru sprawiedliwości, znalazły się wśród tematów konferencji podsumowującej pierwszy etap projektu badawczego „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”.

Nad projektem od czterech miesięcy pracuje Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, przygotowujący – na potrzeby resory sprawiedliwości - rekomendacje niezbędnych zmian prawa. W pracach nad projektem uczestniczą eksperci z kraju i zagranicy.

Konferencję zainaugurował Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

To jest niezwykle ważne wydarzenie, gdyż wieńczy projekt badawczy, związany ze sferą prawa, gospodarki i nowych technologii. Te trzy przestrzenie przenikają się i tworzą związek nierozerwalny. Wymagają globalnego podejścia do wszystkich tych zagadnień. Jestem przekonany, że dobre prawo, to prawo, które potrafi nadążać za nowoczesną gospodarką i technologią

– ocenił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

„Informatyzacja, nowe technologie wkraczają wszędzie, w każdą sferę prawa. Niedawno mieliśmy naradę w Prokuraturze Krajowej, podczas której rozważaliśmy zakup nowych technologii analitycznych do agend w prokuraturze, zajmujących się analizą kryminalną”

– mówił minister Zbigniew Ziobro.

„Mają one zapewnić dostęp do wszelkich możliwych baz danych, by jak najlepiej reagować na patologie i przestępczość”

– tłumaczył szef resortu sprawiedliwości.

Uczestnicy projektu mają za zadanie zdiagnozowanie problemów, które są przyczynami popełniania przestępstw w czterech obszarach: na rynku finansowym, rynku ubezpieczeń, rynku energetycznym i w obszarze zarządzania ludźmi. Celem jest też wypracowanie propozycji rozwiązań prawnych.