Opracowana przez Understory technika Atmosphere daje władzom miejskim możliwość pozyskiwania hiperlokalnych informacji na potrzeby inicjowania i monitorowania strategii w zakresie poprawy jakości powietrza. Z rozwiązania tego korzysta już Dallas w stanie Teksas w celu lokalizowania stref nasilonego zanieczyszczenia i podejmowania w nich skutecznych działań zaradczych. Firma Understory planuje na nadchodzący rok wprowadzenie Atmosphere w wielu innych miastach na całym świecie.
 
Opracowana przez nią sieć hiperlokalnych czujników w obrębie ośrodka miejskiego wychwytuje dane zarówno meteorologiczne, jak i te dotyczące jakości powietrza, ułatwiając wskazanie źródeł zanieczyszczenia. Dane z tych czujników podlegają agregacji i analizie, w sposób przejrzysty i zwięzły obrazując stan atmosfery w danym mieście. Atmosphere potrafi wskazać w czasie rzeczywistym rodzaj i źródło zanieczyszczeń, takich jak ozon czy tlenek azotu, a także prognozować moment wystąpienia ich najbardziej szkodliwego stężenia. Dane te mogą posłużyć władzom miejskim do podejmowania konkretnych działań mających na celu ograniczenie szkodliwych następstw dla zdrowia mieszkańców – np. regulowania natężenia ruchu drogowego, wprowadzania opłat drogowych, pasów dla pojazdów z wieloma pasażerami oraz wydawanie stosownych ostrzeżeń.
 
Bez danych meteorologicznych obserwacja jakości powietrza ma statyczny charakter. Dopiero połączenie obserwacji danych meteorologicznych i tych dotyczących jakości powietrza w ramach jednej sieci pokazuje nam, z jak bardzo dynamicznym zjawiskiem mamy do czynienia. Posiadając precyzyjne, gromadzone w czasie rzeczywistym dane, jesteśmy w stanie obserwować w czasie najdrobniejsze zmiany jakości powietrza. Wiedza na temat tego, co się działo, dzieje i będzie dziać z jakością powietrza, daje nam możliwość wprowadzania natychmiastowych i niewiążących się z nadmiernymi kosztami korekt w sposobie funkcjonowania miasta, aby ograniczyć wpływ niekorzystnych zmian jakości powietrza na zdrowie mieszkańców.
- mówi Alex Kubicek, dyrektor generalny Understory.
 
Bez precyzyjnych danych na temat warunków atmosferycznych, gromadzonych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem rozwiązań niegenerujących nadmiernych kosztów, tworzenie i realizowanie strategii zmniejszania zanieczyszczenia powietrza w warunkach miejskich byłoby niemożliwe. Do realizacji konkretnych zmian mających przynieść poprawę jakości powietrza władze miejskie potrzebują danych, które pozwolą im podjąć działania wykonalne pod względem finansowym, politycznym i technicznym. Rozwiązanie Understory zapewnia precyzyjne dane z dokładnością co do minuty, aby umożliwić podejmowanie jak najskuteczniejszych działań ograniczających poziom zanieczyszczenia powietrza.
 
Rozwiązanie to pozwala w innowacyjny sposób lokalizować źródła zanieczyszczenia powietrza, co stanowi zupełnie nowy element w dziedzinie monitorowania parametrów w tym zakresie. W połączeniu z danymi pochodzącymi ze stacjonarnych i mobilnych czujników jakości powietrza technika Understory może nie tylko poszerzyć naszą wiedzę, ale i przynieść oszczędności. EDF jest żywo zainteresowany zgłębieniem możliwości, jakie daje Atmosphere, i ewentualnym wykorzystaniem go przy pracach nad tworzeniem map zanieczyszczeń w miastach.
- mówi Millie Chu Baird, wiceprezes Biura Dyrektora ds. Naukowych w amerykańskim funduszu ekologicznym non-profit Environmental Defense Fund.