Skrzypce kupili w maju Roman Ziemian i Stephan Morgenstern, założyciele portalu FutureNet. Na instrumencie na co dzień gra skrzypek Janusz Wawrowski, który powiedział, że „wspólnie z wiolonczelistą i znawcą instrumentów Wojciechem Dutkiewiczem, dyrektorem Narodowego Forum Muzyki Andrzejem Kosendiakiem i Zamkiem Królewskim chcieli pozyskać dla Polski taki instrument. Udało się na naszej drodze napotkać Romana Ziemiana z firmy FutureNet, który postanowił uczcić 100. rocznicę odzyskania niepodległości zakupem Stradivariusa. Skrzypce są jego własnością, ale intencją biznesmena było, aby instrument był deponowany w Zamku, żeby ludzie mogli go oglądać i żeby polski muzyk grał na nich nasze narodowe utwory. Celem Ziemiana było wzbogacenie kultury polskiej”.

Niech będzie to przykład dla innych zamożnych osób w Polsce, że jest to wspaniała forma wspierania kultury, a przy tym bardzo dobra inwestycja.

– powiedział skrzypek.

M. Ankiersztejn dla FutureNet

Polska miała Stradivariusy od czasów, kiedy August II Mocny zamówił kilkanaście instrumentów dla swojej orkiestry, i prawdopodobnie było tam sześć skrzypiec, aż do II wojny światowej. Karol Lipiński, Henryk Wieniawski, Bronisław Huberman grali na instrumentach wykonanych przez Stradivariego.

Janusz Wawrowski podkreślił, że „kraje mniejsze i biedniejsze od Polski mają po kilka Stradivariusów. Często są to instrumenty kupione przez muzea narodowe, ministerstwa kultury, banki narodowe. Moim marzeniem jest to, aby również państwo zaangażowało się w zakup takich instrumentów”.

Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. dr hab. Wojciech Fałkowski powiedział, że „każde muzeum, a szczególnie Zamek Królewski w Warszawie ma obowiązki kulturotwórcze”. Zaprezentował album eksponowany na wystawie, na temat historii Stradivariusów autorstwa muzykolog prof. Ireny Poniatowskiej.

M. Ankiersztejn dla FutureNet

30 listopada 2018 r. odbyła się premiera płyty "Hidden violin", nagranej przez Wawrowskiego na tym instrumencie. W roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, skrzypce otrzymały imię „Polonia”.