Politycy już w czasach starożytnych nie cieszyli się dużym uznaniem. W czasach nowożytnych stawali się przedmiotem częstej krytyki. Współcześnie na zawód polityka patrzy się jeszcze bardziej krytycznie. Działaniom polityków często towarzyszy chaos i rozbicie. Wspomniany chaos stał się w anegdocie ich znakiem rozpoznawczym.

Chaos - to co pozostaje po politykach 

Chirurg, architekt i polityk spierali się, czyj zawód jest najstarszy. Pierwszy wskazał na potrzebne do stworzenia Ewy żebro Adama, które Bóg usunął mu we śnie, co stanowi pierwszą operację w narkozie. Architekt cofnął się w czasie znacznie dalej, przywołując przekształcenie przez Boga chaosu w stwarzany według swego planu świat. Na to trzeci rozmówca: – Chaos wskazuje, że istnieli już wtedy politycy.

„Anegdoty niepoświęcone”, wybór i opracowanie ks. Jan Kracik, Kraków 2012 s. 71-72.