Pierwszy z nich, własność British Library, najobszerniejszy z eksponatów na wystawie, liczy 285 kart (570 stron) i obejmuje zapiski z całego niemal życia genialnego renesansowego artysty i naukowca, od 1478 do 1518 roku. Znajdują się tam uwagi dotyczące m.in. geometrii, mechaniki, dźwigni. Kodeks został kupiony w latach 30. XVII w. przez earla Arundel. Zdaniem specjalistów to drugi z najważniejszych kodeksów po Kodeksie Atlantyckim (1489-92) przechowywanym w mediolańskiej Biblioteki Ambrozjańskiej i zawierającym 1750 rysunków.

Nazwisko kolekcjonera nosi też Kodeks Forster przechowywany w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie. Obejmuje notatki Leonarda z lat 1487-90, dotyczące m.in. maszyn hydraulicznych.

Kodeks Leicester, od nazwiska hrabiego, który nabył go w XVIII wieku (znany też jako Kodeks Hammera), to 72 strony z luźno powiązanymi ze sobą pomysłami, szkicami projektowymi, ilustracjami, głównie o właściwościach wody, skał, światła i powietrza. Jest własnością Billa Gatesa.

Po Leonardzie pozostało ok. 7000 stron notatek, które, pogrupowane w kodeksy, należą do zbiorów publicznych bądź prywatnych kolekcji.