Polska i Wielka Brytania podjęła się wspólnej inicjatywy ws. elektromobilności. Chodzi o deklarację Driving Change Together – Katowice Partnership for Electromobility. Inicjatywa zakłada powstawanie sieci partnerstw między władzami miast, regionów i państw, a także organizacji pozarządowych, których celem jest m.in. wymiana doświadczeń ws. elektromobilności.

Stawiamy elektromobilność w sercu naszego rozwoju gospodarczego, a także rozwoju transportu

- powiedział premier Mateusz Morawiecki w Katowicach.

Integralną częścią strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju jest plan rozwoju elektromobilności

- zaznaczył.

Zapowiedział też, ze Polska przeznaczy na ten cel w najbliższych 10 latach ponad 3 miliardy euro.

Polska jest w awangardzie rozwijania badań i wdrażania programów w zakresie elektromobilności

- dodał szef polskiego rządu.

Polska razem z Bankiem Światowym powołuje także dedykowany fundusz elektromobilności w Funduszu Powierniczym Mobilności i Logistyki. Będzie on finansował wdrożenie partnerstwa na poziomie lokalnym pomiędzy miastami, regionami. Być może miasta, takie jak Kair, Katowice, Warszawa, Szanghaj czy Dżakarta znajdą tam dla siebie szanse na współpracę bilateralną czy multilateralną 

- poinformował Morawiecki.

Premier zaprosił zgromadzonych gości na pierwsze światowe forum elektromobilności "Driving Change Together", które - jak powiedział - odbędzie się w przyszłym roku w Polsce.

Odczytujemy tutaj tę deklarację "Driving Change Together" w "Katowice Partnership for E-mobility" jako wyraz naszych dążeń do wdrażania czystego i przyjaznego klimatowi transportu, a jednocześnie zapewnienia rozwoju technologicznego i rozwoju przemysłowego 

- mówił.

Polska ma zamiar być aktywnym i efektywnym graczem w kreowaniu elektromobilnego, przyjaznego ludziom i planecie świata transportu przyszłości. Mamy nadzieję, że dokonamy tej pozytywnej i potrzebnej przemiany światowego transportu wspólnie, w duchu współpracy i otwartości 

- dodał.