Oczekiwanym efektem wdrożenia wszystkich środków przewidzianych w projektowanej ustawie jest przede wszystkim stworzenia przyjaznego otoczenia inwestycyjnego dla realizacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci 5G, co umożliwi realizację celów wynikających z dokumentów UE i krajowych.
- napisano w uzasadnieniu do projektu „megaustawy”.

Według autorów projektu, nowe przepisy pozwolą na przyspieszenie procesu inwestycyjnego w telekomunikacji, a także na obniżenie kosztów budowy oraz eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy, intensywnie rozwijany standard telekomunikacyjny. Ma umożliwić pięćdziesięcio-, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnych sieci 4G. Systemy 5G mają umożliwić skokowy wzrost wydajności w kluczowych sektorach gospodarki.

Dlatego rolą państwa jest umożliwienie wczesnego i efektywnego wdrożenia sieci piątej generacji i tym samym zachęcenie do ich wykorzystania w dostarczeniu nowych usług, aplikacji i produktów.
- podkreślono w uzasadnieniu do projektu.

Planowana jest także harmonizacja dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego, które obecnie blokują rozwój sieci 5G w naszym kraju.

Obecnie najtrudniejsza inwestycyjnie sytuacja, ze względu na rygorystyczne wartości graniczne pola elektromagnetycznego, istnieje w dużych miastach, gdzie w świetle rozwoju technologicznego i wykorzystania dodatkowych zakresów częstotliwości, aktualnie obowiązująca wartość graniczna ekspozycji na pole elektromagnetyczne w miejscach dostępnych dla ludności nie pozwala na uruchomienie dodatkowych urządzeń radiowych pracujących w jednym miejscu.
- napisano w uzasadnieniu.

Według Komisji Europejskiej, każdy kraj UE jest zobowiązany, by w 2020 r. przynajmniej jednym w dużym mieście funkcjonowała siec 5G , a w 2025 r. dostęp do sieci 5G był niezakłócony na wszystkich obszarach miejskich i na głównych szlakach komunikacyjnych.

W Polsce testy 5G są na razie na bardzo wstępnym etapie. Pierwsze testy terenowe przeprowadziły w tym roku w Gliwicach firmy Orange Polska i Huawei. Budowa sieci 5G w będzie kosztownym i długotrwałym przedsięwzięciem. W przypadku harmonizacji norm PEM (pole elektromagnetyczne) koszt będzie się wahał pomiędzy 11 a 20 mld zł.