Nie tylko władcy nie liczą się ze skutkami swych decyzji. W wielu sytuacjach patrzymy na świat tylko z naszej perspektywy, nie biorąc pod uwagę cudzych problemów, strat i kosztów. Mimo, że istnieją wrodzone możliwości empatii, trzeba się jej uczyć i ją rozwijać. Wtedy drugi człowiek, jego sytuacja, jego punkt widzenia będzie dla nas bardziej znaczący, brany pod uwagę w naszych decyzjach. 

Niepasujące głowy

Henryk VIII, król Anglii, wystosował ostrą notę do władcy Francji Franciszka I, wysyłając z nią biskupa Vettera. Gdy ten wyraził obawę, że dostarczenie takiego przesłania sam może przypłacić życiem, Henryk oświadczył, że wówczas każe pościnać głowy wszystkim Francuzom przebywającym na wyspie. – Obawiam się jednak – odrzekł poseł – że żadna z tych głów nie będzie pasowała do mojej szyi.

„Anegdoty niepoświecone”, wybór i opracowanie ks. Jan Kracik,  Kraków 2012 s. 53.