Karczewski, który przebywa od soboty z wizytą we Francji, dziś wziął udział we mszy świętej za ojczyznę w kościele św. Stanisława w Dourges.

Potem senacka delegacja spotkała się z lokalnymi władzami i senatorami z tego regionu. Jak podaje senackie biuro prasowe, rozmowy dotyczyły m.in. wkładu Polonii w rozwój regionu, a także inicjatywy uczczenia stulecia przybycia polskich górników i rolników do Francji.

W Dourges powstał projekt pod nazwą "Misja Stulecia Masowego Przybycia Polaków do Francji", który ma trwać 5 lat, począwszy od 2019 r. Celem projektu jest pokazanie m.in. historii tutejszej Polonii.

Następnie polska delegacja spotkała się z Polonią.

Wasi przodkowie przyjechali na te tereny Francji z wielkim bagażem – z bagażem wiary, tradycji i miłości do swojej ojczyzny i za to Wam dziękuję

- cytuje Karczewskiego senackie biuro prasowe. Marszałek dziękował też miejscowej Polonii za współpracę z Polską oraz za - jak ocenił - udaną próbę jednoczenia francuskiej Polonii w ramach Porozumienia Organizacji Polonijnych Północnej Francji (Collectif Polonia Hauts-de-France). Jest to organizacja założona 22 czerwca 2017 r.; składa się z 31 stowarzyszeń liczących ponad 3700 członków.

"Tu, we francuskim mieście Dourges widać jak w soczewce, jak powinna współpracować Polonia ze sobą i ze społecznością i władzami Francji. Dziesiątki organizacji i stowarzyszeń kultywuje Polskość. Bardzo za to dziękuję" - napisał na Twitterze Karczewski.

W czasie spotkania - jak relacjonuje senackie biuro prasowe - prezes Porozumienia Organizacji Polonijnych Północnej Francji Edmund Oszczak przypomniał historię emigracji polskiej do Francji. Powiedział, że byli to głównie górnicy i rolnicy. Zaznaczył, że niektóre stowarzyszenia założone po I wojnie światowej istnieją do dziś. Mówił, że ich przodkowie mieli nadzieję, iż wrócą do Polski, ale te plany zniweczył wybuch II wojny światowej.