24 Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbędzie się w dniach 3 - 14 grudnia  2018 roku w Katowicach i Krakowie. Przygotowując się do zabezpieczenia tego wydarzenia policjanci biorą udział w szeregu szkoleń przygotowujących ich na tą okoliczność.

21.11.2018r. na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyło się kolejne z cyklu wspólnych szkoleń I Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji oraz policjantów Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Celem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom konferencji.

Przeprowadzone ćwiczenia miały przede wszystkim na celu wypracowanie współdziałania policjantów z różnych jednostek w trakcie przywracania zbiorowego naruszenia porządku publicznego, obrony obiektu przed bezprawnymi zamachami oraz wyizolowaniu i zatrzymaniu najbardziej agresywnych osób z tłumu.

Funkcjonariusze w trakcie symulowanych ćwiczeń mieli okazję w praktyce zweryfikować nabytą wcześniej wiedzę teoretyczną. W szkoleniu brali udział wyznaczeni mundurowi z jednostek garnizonu małopolskiego oraz IV Kompania Oddziału Prewencji Policji z Krakowa. Funkcjonariusze doskonalili swoje umiejętności pod nadzorem kadry dowódczej i instruktorów z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

Ponadto policjanci Oddziału Prewencji Policji w Krakowie w ramach zawartego porozumienia wspólnie z funkcjonariuszami Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie realizują zajęcia z tak zwanej „FIREFOBII” oraz prowadzenia taktyki działania pododdziałów Policji w sytuacji zagrożenia obrzucenia policjantów środkami łatwopalnymi.