Po roku członkostwa Czarnogóry w NATO, obie strony wskazały również na obszary, które państwa powinny pogłębiać w najbliższych latach. Należą do nich m.in szkolenia pilotów śmigłowców, włączenie się Czarnogóry do projektu realizowanego w ramach Smart Defense "Wspólne zdolności OPBMR", w którym Polska jest krajem wiodącym oraz zacieśnienie współpracy przemysłów obronnych. Minister Szatkowski zwrócił szczególną uwagę na ofertę polskiego przemysłu, dzięki któremu siły zbrojne Czarnogóry mogłyby zwiększyć swoje zdolności obronne. Poinformował o szerokim wachlarzu możliwości kształcenia żołnierzy z Czarnogóry w polskich uczelniach wojskowych. Ponadto, zachęcił stronę czarnogórską do wydzielenia swojego oficera do obsady stanowisk dowództw i organizacji NATO znajdujących się na terenie Polski.

Omówiono najważniejsze zagadnienia polityki obronnej NATO i UE, w tym stan implementacji postanowień ostatniego Szczytu NATO w Brukseli. Ministrowie przedyskutowali także sytuację bezpieczeństwa w regionie morza Azowskiego, potępiając agresywne działania Rosji wobec Ukrainy. Po zakończonym spotkaniu goście z Czarnogóry udali się do Krakowa, gdzie odbędą wizytę w Centrum Eksperckim Kontrwywiadu Wojskowego a następnie odwiedzą niemiecki obóz zagłady w Oświęcimiu.