Dzisiaj na wschodniej flance NATO, w Polsce i w krajach bałtyckich rozpoczyna się ostatnia faza ćwiczenia Anakonda 18, której scenariuszu obejmuje przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym  oraz prowadzenie szeroko zakrojonej operacji obronnej na morzu, lądzie, w powietrzu jak również w cyberprzestrzeni - mówił gen. dyw. Tomasz Piotrowski otwierając ostatnią część ćwiczenia Anakonda 18. 

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych w swoim wystąpieniu zaznaczył, że ćwiczenie to nie jest skierowane przeciwko jakiemukolwiek krajowi i koncentruje się na podkreśleniu gotowości do reagowania na każdą formę agresji. Jego celem jest potwierdzenie jedności, spójności i umiejętności prowadzenia połączonej operacji sojuszniczej. Przygotowany scenariusz  daje możliwość praktycznego  sprawdzenia interoperacyjności wojsk z  układem pozamilitarnym w przypadku narastającego kryzysu  oraz działań wojennych. 

W tej części ćwiczenia przeprowadzona zostanie certyfikacja Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód, kończąca proces przygotowań do osiągnięcia pełnej zdolności operacyjnej. 

Ćwiczenie Anakonda 18 potrwa do 6 grudnia, biorą w nim udział żołnierze z państw członkowskich NATO oraz sojuszniczych struktur dowodzenia.