Zjawisko zależności opinii od sytuacji  społecznej czy politycznej jest stare jak świat. Brak własnego zdania, tendencyjność,  troska o własną skórę to stałe elementy wielu medialnych informacji i opinii.

Droga Napoleona do Paryża i doniesienia prasy

Po wylądowaniu koło Cannes 1 marca 1815 r. Napoleon przeciągnął na swą stronę wysłane przeciw niemu wojska i w ciągu trzech tygodni stanął z nimi w Paryżu. Prasa francuska informowała o tym w tonie zależnym od dystansu dzielącego maszerujących od stolicy: „Ludożerca umknął z Elby. Nie ujdzie naszym wojskom”; „Tyran jest już w Lyonie”; „Bonaparte jutro będzie w Paryżu”; „Wczoraj wjechał do Tuilleries wśród nieopisanego zapału całego narodu nasz ukochany cesarz”.

 „Anegdoty niepoświęcone”, wybór i opracowanie ks. Jan Kracik, Kraków 2012 s. 60.