27 listopada godz. 19:00
Lokal Stowarzyszenia Wolnego Słowa
ul. Marszałkowska 7 w Warszawie