Do przygotowania Retrospektyw twórcy Festiwalu NNW podchodzą z tą samą pasją i energią jak do realizacji sztandarowego dzieła w Gdyni. Dzięki wsparciu Programu Operacyjnego FIO chcą dotrzeć do tych miast, miasteczek i wsi, które zwykle są pomijane w głównym nurcie przekazu, a przecież właśnie tam istnieje ogromna potrzeba na przywoływanie zapomnianych bohaterów.

Pierwsza Retrospektywa X Festiwalu NNW startuje już w czwartek w Łochowie. W malowniczym miasteczku, gdzie łączą się nurty dwóch rzek – Liwca i Buga.

Tradycyjnie początek Retrospektywy zacznie się od spotkań w szkole i zajęć z młodzieżą. Będą warsztaty stylizacji modowych i zajęcia filmowe z cyklu „Nagraj dziadka komórką” – to koronne działania animacji z młodymi ludźmi, które owocują potem ich odwiedzinami i czynnym udziałem na kolejnych edycjach Festiwalu NNW.

Retrospektywy NNW nie mogłyby się obejść bez pokazów filmowych. W Łochowie publiczność będzie mogła zobaczyć te pozycje, które wyświetlano w Gdyni – zwycięzcę Złotego Opornika nagrody głównej X Festiwalu NNW „Krótkie popołudnie na Mazurach” Marii Dłużewskiej; „Ryngraf” Doroty Kani – zdobywcę nagrody im. Janusza Krupskiego; „Na zawsze pilot Spitfire’a i Dywizjonu 303” Sławomira Cioka – laureata nagrody Dyrektora Festiwalu NNW Arkadiusza Gołębiewskiego. Nie zabraknie także filmów twórcy i pomysłodawcy Festiwalu. Arkadiusz Gołębiewski zaprezentuje filmy „Kochankowie z lasu” oraz „Naukową Kawalerię”. Ten ostatni obraz pokazuje niezwykłych Polaków ostatniego stulecia – wynalazców i konstruktorów, którzy znacząco wpłynęli na światową naukę, gospodarkę czy przemysł.

W Łochowie zaprezentowane zostaną również dwie wystawy – klimatyczne fotografie Arkadiusza Gołębiewskiego „Twarze Polski” będą tłem dla finału projektu Puls Wolności, który z inicjatywy Festiwalu NNW od roku bije na całym świecie. Natomiast IPN pokaże zdjęcia z miejsca poruszającego Polaków, a do niedawna niemal zupełnie zapomnianego – to warszawska „Łączka”: Kwatera „Ł” – panteon narodowy pod cmentarnym murem. Obrazy dokumentujące prace poszukiwawcze ekipy prof. Szwagrzyka nikogo nie zostawiają obojętnym.

Ubiegłoroczne doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla animatorów kultury w środowiskach lokalnych, gdzie często panuje pewna rezerwa do zbytniej aktywności, zakładania własnych stowarzyszeń czy fundacji, skłoniły organizatorów nie tylko do kontynuowania warsztatów z aktywizacji organizacji pozarządowych, ale do zorganizowania konkursu z myślą o promocji ważnych i odważnych inicjatyw. W Łochowie odbędą się one w starym budynku dworca PKP, gdzie na co dzień radni miejscy prowadzą swoje obrady. Zrewitalizowane wnętrza dworca to miejsce nie tylko klimatyczne, ale i ważne dla lokalnej społeczności. Podczas Retrospektywy radni miejscy i powiatowi będą mogli spotkać się tam ze środowiskiem zajmującym się trzecim sektorem, który chętnie przybliży włodarzom rolę NGO w życiu miasta czy gminy. Być może i ta inicjatywa zaowocuje nawiązaniem współpracy i wspólnymi projektami społecznymi i kulturalnymi.

Retrospektywy NNW, podobnie jak Festiwal NNW w Gdyni, to także okazja, aby uhonorować tych lokalnych bohaterów, dla których podróż do Gdyni jest już zbyt wielkim wyzwaniem ze względu na stan zdrowia. Upamiętniani są także ci, którzy odeszli, ale przecież zostawili po sobie ślad w życiu swoich społeczności. Przywołanie tych bohaterów, którzy nie doczekali należytej rehabilitacji, jest bardzo ważnym elementem odbudowy lokalnych więzi, dumy, patriotyzmu.

Większość tych świadków historii żyła z piętnem bandyty, ich rodziny zmagały się lub zmagają po dziś dzień z mianem „dzieci bandytów”. Honorowanie ich podczas uroczystej Gali sprawia, że odzyskują swój należyty honor, szacunek i prawdę. Festiwal NNW przywraca pamięć nie tylko bohaterom walk z czasów wojny i tuż po niej, ale pochyla się również nad tymi z czasów wcale nieodległych – ludźmi poznańskiego czerwca, robotników Radomia, Ursusa, Gdyni, cichych bohaterów Stoczni Gdańskiej, Solidarności, opozycjonistów walczących bez wytchnienia o odzyskanie niepodległości. Oni także, dzięki Retrospektywom organizowanym w wielu miejscach, przywracani są lokalnym społecznościom.

Retrospektywa X Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci zaprasza do Łochowa 22-23.11.2018. Wstęp wolny.