Jakub Łosoś-Czernicki to adwokat i radca prawny, a także były wieloletni współpracownik śp. prof. dr hab. Zyty Gilowskiej.
 
Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jakub Łosoś Czernicki był wiceprezesem spółek handlowych oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie. Pełnił również funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie a także doradcy społecznego NSZZ „Solidarność”. Obecnie jest również Wiceprezesem Polskiego Związku Futbolu Amerykańskiego.