Na poligonie w Orzyszu swoje zadania realizują plutony KOP (Komponentu Organizacji Proobronnych) ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacja Społeczno-wychowawcza (Nowy Sącz i Grajewo), Jednostki Strzeleckiej 1007 Ełk, Stowarzyszenia FIA (Fideles et Instructi Armis – Wierni w gotowości pod bronią) oraz Stowarzyszenia Proobronnego „GARDA”- OP 1912 Garwolin – łącznie około 100 osób. Wszystkie organizacje biorące w ćwiczeniu są uczestnikami programu szkoleniowego „Paszport do współpracy pododdziałów OP z JW.” koordynowanego przez Biuro do Spraw Proobronnych MON — podaje Dowództwo Operacyjne RSZ.

Głównym zadaniem pododdziałów proobronnych jest współdziałanie z Grupą Rekonesansowo – Przygotowawczą 3. Batalionowego Zgrupowania Taktycznego 12. Brygady Zmechanizowanej oraz pomoc przy wprowadzeniu sił głównych 3bZT do wskazanego rejonu ześrodkowania — czytamy.

Udział organizacji probronnych w ćwiczeniu realizowany jest na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej, a także na podstawie porozumienia o współpracy, które zawarte zostało pomiędzy Dowódcą Operacyjnym Rodzajów SZ, Dyrektorem Biura do Spraw Proobronych a władzami organizacji proobronnych.

Proobronii, którzy mają zadanie wspierać wojska ćwiczące, działają na kilku poligonach jednocześnie – na kierunku Orzysza, Drawska Pomorskiego, Morąga (w układzie militarnym) oraz w woj. Lubelskim, Kujawsko-Pomorskim i Podlaskim (w układzie pozamilitarnym).