- W marcu 2018 roku minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski zaproponował utworzenie rady społecznej, której głównym zadaniem będzie opracowanie dokumentu strategicznego ochrony zdrowia w Polsce. Inicjatywa z założenia odbiega od bieżących sporów politycznych, rozwinęła się przez autentyczny, nieskrępowany dialog osób zainteresowanych i kompetentnych

– podkreślił prof. Górski, który jest przewodniczącym społecznej rady programowej debaty.

Dokument końcowy – jak zaakcentował – "nie będzie ekspresją pragnień zróżnicowanego świata interesariuszy, lecz przemyślną, wydyskutowaną wizją zasad funkcjonowania ochrony zdrowia w najbliższych kilkunastu latach, stawiający sobie za jedyny cel optymalizację działań na rzecz zdrowia Polaków".

Konferencja w Łodzi obradować będzie pod hasłem "Własność, zarządzanie, odpowiedzialność" i odbędzie się w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego.

- Wezmą w niej udział zaproszeni eksperci, ale uwagi i komentarze ze strony wszystkich osób zainteresowanych zostaną poddane dyskusji i z pewnością uwzględnione w ostatecznej wersji protokołu spotkania. Zapraszam więc do aktywnego udziału w konferencji

– wskazał profesor.

W ramach debaty "Wspólnie dla Zdrowia" zaplanowano siedem konferencji. Pierwsza z nich odbyła się 13 czerwca w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie pod hasłem "Pacjent i system – zasady działania opieki medycznej". Druga obradowała 5 września w Krynicy-Zdroju i była elementem forum ekonomicznego, jej hasłem przewodnim było: "Medycyna, finanse, gospodarka".

Po Łodzi debaty odbędą się jeszcze w Lublinie, Gdańsku, Białymstoku i ponownie w Warszawie. Ostatnia, w stolicy, planowana jest w czerwcu 2019 roku.