Refleksja podjęta podczas sympozjum będzie miała nie tylko charakter teologiczno-biblijny. Nie zabraknie odniesień do literaturoznawstwa, antropologii, teorii przekładu, judaistyki i kulturoznawstwa. Psalmy to żywa księga kształtująca nieprzerwanie naszą kulturę i religijność.
Sympozja im. o. Augustyna Jankowskiego są inicjatywą Opactwa Benedyktynów w Tyńcu służącą upamiętnieniu postaci tego polskiego biblisty i wieloletniego redaktora naukowego Biblii Tysiąclecia. Sympozja tworzą okazję do otwartej dyskusji nad różnorodnymi aspektami współczesnej teologii i humanistyki.

Zaproszeni goście:
prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska (UW)
dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
dr hab. Anna Kuśmirek, prof. UKSW
prof. dr hab. Jerzy Brzozowski (UJ)
o. dr Szymon Hiżycki OSB, opat tyniecki
ks. dr Miłosz Hołda (UPJPII)
ks. dr Paweł Rytel-Andrianik
ks. dr Tomasz Bąk (KUL)
dr Marcin Majewski (UPJPII)

Sympozjum odbywa się 6 listopada 2018 r. w Sali Petrus Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Początek o 9:30. Wstęp wolny.

Program sympozjum:

9:30 otwarcie sympozjum

Sesja I: prowadzenie dr Marcin Majewski (UPJPII)
9:40-10:00 o. dr Szymon Hiżycki OSB, opat tyniecki, Czy faktycznie „wszystko jest poezja?”
10:00-10:20 prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska (UW), „Król Dawid niejednego człowieka przedstawiał”. O roli psalmów w polifonicznej poezji George’a Herberta
10:20-10:40 ks. dr Miłosz Hołda (UPJPII), „Jak długo będziesz ukrywał przede mną oblicze?” Księga Psalmów na tle współczesnych dyskusji o Bożym ukryciu
10:40-11:00 dyskusja
11:00-11:30 przerwa kawowa

Sesja II: prowadzenie ks. dr hab. Roman Bogacz (UPJPII)
11:30-11:50 dr hab. Kalina Wojciechowska (ChAT), Rekontekstualizacja i reinterpretacja Psalmu 16,8-11 w kazaniu Piotra w Dz 2,22-33
11:50-12:10 ks. dr Tomasz Bąk (KUL), „Nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą” (Ps 1,2). Obraz człowieka szczęśliwego w Psalmie 1
12:10-12:30 prof. dr hab. Jerzy Brzozowski (UJ), Dwa tłumaczenia Psalmu 120 w świetle teorii skoposu
12:30-12:50 dyskusja
13:30-14:00 przerwa kawowa

Sesja III: prowadzenie o. prof. dr hab. Tomasz M. Dąbek OSB (UPJPII)
14:00-14:20 ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, Manna w Ps 78 i jej interpretacja w źródłach wczesnożydowskich
14:20-14:40 dr hab. Anna Kuśmirek (UKSW), Interpretacja Psalmu 110 w targumie
14:40-15:00 dr Marcin Majewski (UPJPII), Opowiadanie o stworzeniu świata (Rdz 1) to poezja czy proza? Przyczynek do dyskusji o paralelizmie jako wyznaczniku poetyki hebrajskiej
15:00-15:20 dyskusja
15:20 zakończenie sympozjum