Jak wskazują dane statystyczne młodzież jest jedną z najbardziej aktywnych grup wiekowych dokonujących zakupów w sieci. Traktuje ona Internet jako naturalne środowisko do zawierania transakcji, jednocześnie będąc, ze względu na stosunkowo niewielką świadomość zagrożeń związanych z cyberprzestępczością grupą szczególnie narażoną na ryzyko związane z działalnością przestępców, a w szczególności oszustów.
Z tych właśnie powodów w ramach realizowanego projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2018” zostały zorganizowane zajęcia z młodzieżą pod hasłem „Bezpieczne z@kupy w sieci”. Nad tym przedsięwzięciem patronat honorowy objął Komendant Główny Policji, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Dziś asp. szt. Paweł Sieczkowski z Wydziału Prewencji KWP w Kielcach oraz Pani Iwona Nowak, przedstawicielka firmy allegro rozmawiali z uczniami V Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach. Łącznie ponad 150 uczestników spotkania zapoznanych zostało z najczęstszymi zagrożeniami związanymi z zawieraniem transakcji za pośrednictwem Internetu, metodami weryfikacji kontrahentów oraz w efekcie wykształcenie u jego odbiorców postaw umożliwiających bezpieczne i świadome dokonywanie zakupów oraz płatności w cyberprzestrzeni.

Istotnym elementem było także budowanie świadomości dotyczącej zagrożeń związanych z kradzieżą tożsamości, która może mieć także duże znaczenie dla użytkowników usług e-commerce.

To były pierwsze tego typu spotkania z uczniami szkół ponadpodstawowych. Podobne zostaną przeprowadzone jeszcze w kilku innych placówka oświatowych na terenie naszego województwa.