Projekt Biznes Factory zakłada standaryzację usługi i szeroki zakres wsparcia w zakresie doradztwa inwestycyjnego, internacjonalizacji i usług proinnowacyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ponadto w ramach programu prowadzona będzie działalność w zakresie inkubacji przedsiębiorstw, doradztwa dla nowych firm (start-up), usług księgowych, prawnych, coachingu oraz usług szkoleniowych.

- Biznes Factory to zupełnie nowa jakość. Udało nam się zaprosić do współpracy wiele instytucji, które od lat animują aktywność biznesową w regionie. Łączymy siły, żeby stworzyć kompleksową ofertę i szeroki wachlarz usług, świadczony w nowoczesnej infrastrukturze – podkreślił w poniedziałek komunikacie prezes ŚCITT Karol Kaczmarski.

Kompleks zakłada powstanie kilku funkcjonalnych przestrzeni - znajdzie się w nim HUB Usług dla Biznesu, gdzie swoją siedzibę będzie miał ŚCITT, Świętokrzyski Funduszu Poręczeniowy oraz Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego. Duża część przestrzeni zostanie przeznaczona dla instytucji i organizacji wspierających MŚP i rozdysponowana w ramach otwartego konkursu. W budynku znajdzie się także coworking Manufaktura, przeznaczony dla lokalnych przedsiębiorców oraz dwie sale konferencyjne.

Mamy już wstępną lokalizację, jednak ona wymaga jeszcze wielu formalności. Mówimy natomiast o centrum miasta

- powiedziała Agata Wojda z ŚCITT.

Na realizację programu ŚCITT otrzymał 9,7 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, łączny koszt projektu to 13,7 mln zł. Budowa kompleksu powinna ruszyć w przyszłym roku i potrwa do 2020 r.