Jak wynika z informacji uzyskanych przez Państwową Komisje Wyborczą, wszystkie lokale wyborcze w 649 gminach i miastach, gdzie odbywa się druga tura wyborów, zostały otwarte w terminie. Nie mamy informacji, żeby w tym zakresie doszło do jakichkolwiek zakłóceń na chwilę obecną – powiedział sędzia Błuś na konferencji prasowej w siedzibie PKW.

Powołując się na informacje uzyskane z Komendy Głównej Policji podał, że do godziny 11.30 "doszło do 76 zdarzeń, które mogą być związane z przeprowadzanymi wyborami, z czego najwięcej zdarzeń dotyczyło agitacji, czy też zachowań polegających na niszczeniu ogłoszeń wyborczych".

Na chwilę obecną możemy powiedzieć, że nie mają one większego wpływu na sprawny przebieg akcji wyborczej – zaznaczył sędzia.