Budynek, w którym obecnie mieści się Teatr Muzyczny, przy ul. Niezłomnych, nie jest własnością miasta. Nowa siedziba teatru, która ma być najnowocześniejszą w Polsce, ma się mieścić na działce u zbiegu ul. Św. Marcin i Skośna, w sąsiedztwie Akademii Muzycznej. Ma to być także pierwszy w powojennej historii Poznania budynek teatralny zbudowany od podstaw.

Konkurs na projekt siedziby teatru ma charakter międzynarodowy i skierowany jest do zespołów składających się z architektów doświadczonych w zakresie realizacji podobnych obiektów. Oprócz wysokiej jakości architektury, organizatorzy konkursu oczekują nowoczesnych, funkcjonalnych i przyjaznych mieszkańcom rozwiązań wnętrz, technologii sceny i logistyki.

Jak poinformował poznański magistrat, do udziału w konkursie na projekt nowej siedziby teatru zgłosiły się 44 firmy i pracownie. Najwięcej zgłoszeń do udziału w konkursie przyszło z Polski, zaś prawie 1/3 to firmy zagraniczne m.in. z Chin, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Turcji, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Magistrat wskazał, że obecnie trwa proces weryfikacji zgłoszeń.

- Do 23 listopada wszyscy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się (lub nie) do dalszego udziału w konkursie. Przez kolejne kilka tygodni będzie czas na składanie pytań przez uczestników I etapu i udzielenie na nie przez organizatora konkursu odpowiedzi. Ostateczny termin na złożenie opisów wizji upływa 19 grudnia, tuż przed świętami Bożego Narodzenia – podało biuro prasowe poznańskiego urzędu miasta.

Rozstrzygnięcie I etapu konkursu zaplanowano 14 stycznia. Wtedy też wybrani uczestnicy zostaną zaproszeni do kolejnej fazy konkursu. Ostateczny termin na składanie prac wyznaczono na 26 marca 2019 roku. W pierwszej połowie kwietnia ogłoszone zostaną wyniki, zaplanowano również wystawę prac konkursowych.

Nad wyborem najlepszej pracy czuwać będzie sąd konkursowy złożony z architektów. W jury zasiądzie także dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu Przemysław Kieliszewski oraz Miejski Konserwator Zabytków.

Na pulę nagród miasto przeznaczyło 220 tys. zł. Zwycięzca I nagrody otrzyma 80 tys. zł oraz zaproszenie do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, za który przewidziane jest wynagrodzenie w wysokości 7 mln 300 tys. zł.

Na budowę teatru Poznań planuje wydać w kolejnych latach 170 mln zł. Pierwsi widzowie powinni obejrzeć spektakle w nowym teatrze za ok. pięć lat.