Za rządów SLD Czeczeni byli traktowani fatalnie, za AWS-UW niewiele lepiej. Bezprawnie odmawiano im statusu uchodźcy. A to byli uchodźcy prawdziwi – dzieci, staruszkowie, kobiety, a jeśli młodzi mężczyźni, to ranni i niezdolni do walki. Pełni podziwu dla historii Polski. I nigdy nie podłożyli u nas żadnej bomby. Targowica nie chciała w Polsce Czeczenów z tych samych powodów, z jakich chce dziś wjazdu do niej islamskich hord z Bliskiego Wschodu i Afryki. Bo jest targowicą. Wtedy blokowała Czeczenów pod dyktando Rosji, dziś wpuściłaby te hordy na rozkaz Niemiec. Dlatego nie zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że spot PiS o uchodźcach był rasistowski czy demagogiczny. On mówił prawdę – jeśli targowica wygra, znów będzie wykonywać rozkazy swoich sponsorów. W sprawie imigrantów i w każdej innej.