W jędrzejowskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z młodzieżą w ramach Drugiej Powiatowej Kampanii przeciwko „handlu ludźmi” zorganizowane przez PCPR, Urząd Pracy oraz Komendę Powiatową Policji w Jędrzejowie. Adresatem tematu byli uczniowie szkół średnich. Uczestnicy spotkania mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat zjawiska „handlu ludźmi” w aspekcie podejmowania pracy, wypoczynku lub innych zagranicznych wyjazdów.

„Nie jesteś na sprzedaż” – pod tym hasłem policjant z jędrzejowskiej komendy odniósł się do tego przestępczego procederu oraz jego form. Mundurowy omówił na co należy zwracać uwagę i jak reagować w sytuacji takiego zagrożenia. Stróż prawa przypomniał również, że nikomu nie wolno pozbawiać człowieka jego podstawowych praw do życia i wolności.