- Płaskorzeźbiona, kuta w piaskowcu tablica, której głównym motywem jest maltański krzyż, jest do dziś dla wszystkich mieszkańców Warszawy symbolem męczeńskiej śmierci, przede wszystkim cywilnych ofiar. Pielęgnowanie pamięci jest naszym niepodważalnym patriotycznym obowiązkiem. Dbając o prawdę historyczną głoszoną w miejscach kaźni naszych rodaków, odnawiając miejsca pamięci im poświęcone, uzupełniając je, ten obowiązek wypełniamy – powiedział prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Minister kultury podkreślił, że spośród ok. 450 upamiętnień w tej formie, umieszczonych najczęściej tam, gdzie Niemcy dokonywali zbiorowych egzekucji warszawiaków, do dziś przetrwało zaledwie ok. 160. To pokazuje skalę zacierania się pamięci o tych tragicznych dla Warszawy wydarzeniach.

Projekt „Tablice Pamięci” będzie realizowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie tablice zostaną zamontowane na blisko 160 warszawskich pomnikach autorstwa Karola Tchorka z 1949 r. W drugim etapie tablice trafią do miejsc pamięci w innych miastach Polski (m.in. w Gdańsku, Gdyni, Toruniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Krakowie, Rybniku). Projektowi towarzyszyć będą debaty, konferencje, publikacje, a także inicjatywy w przestrzeni miejskiej i w mediach społecznościowych.

- PGE Energia Ciepła, należąca do PGE Polskiej Grupy Energetycznej, oprócz  podstawowej działalności biznesowej działa też w obszarze społecznym. Pamięć i tożsamość narodowa są dobrem, o które chcemy się troszczyć, dlatego w ramach działalności Fundacji PGE Energia Ciepła finansujemy projekt „Tablice Pamięci”, który utrwala i popularyzuje narodową pamięć historyczną. Żołnierze września, żołnierze Armii Krajowej i mieszkańcy Warszawy ginęli na ulicach  „za wolność ojczyzny” uświęcając swoją krwią miejsca rozsiane po całej stolicy. Pokazali nam co znaczy determinacja, odwaga, co znaczy dążenie do wolności i niepodległości. Zbliżająca się 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej obliguje nas do tego, aby przypomnieć o miejscach pamięci i w godny sposób je wyeksponować. Rozpoczynamy od Warszawy, gdzie ze względu na dramatyczną historię miasta, tych miejsc jest bardzo dużo. Chcemy w ten sposób nie tylko oddać cześć poległym, ale także zachować o nich pamięć dla przyszłych pokoleń powiedział podczas odsłonięcia pierwszej tablicy Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Z kolei prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek wskazuje na możliwość przybliżenia historii Polski zagranicznym turystom przybywającym do naszego kraju.

- Upamiętnienie męczeństwa naszych rodaków traktujemy nie tylko jako służbowy obowiązek, ale również powinność moralną. Nasi rodacy polegli i zamordowani podczas II Wojny Światowej zasługują na pamięć. Niech te nowe tablice będą żywą lekcją historii dla kolejnych pokoleń Polaków i gości zza granicy, którzy dzięki takim materialnym śladom będą pamiętać o trudnych losach swoich rówieśników i będą przekazywać tę wiedzę potomnym. Wszyscy obserwujemy, że zarówno Warszawa, jak i cała Polska, są coraz liczniej odwiedzane przez turystów z Europy i całego świata. Dodanie nowych tablic, na których będzie zamieszczona inskrypcja w języku angielskim, przybliży odwiedzającym nasz kraj, trudną i bolesną, ale zwycięską historię Polski – mółi prezes IPN.

W Warszawie znajduje się ok. 160 tablic i pomników wg projektu Karola Tchorka z 1949 r. Projekt „Tablice Pamięci” jest realizowany w porozumieniu z Instytutem Pamięci Narodowej oraz w porozumieniu z właścicielami budynków oraz konserwatorem zabytków.  

Patronat nad projektem objął minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotra Gliński, oraz Fundacja PGE Energia Ciepła we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.