Akcja Tęczowy Piątek organizowana jutro jest po to, aby nauczyciele i nauczycielki pokazali swoim uczniom i uczennicom, że szkoła jest miejscem, gdzie każdy może być sobą. Tego dnia dorośli i rówieśnicy dają wyraźny sygnał młodym osobom LGBTQI, że mogą na nich liczyć

– tłumaczy na stronach internetowych Kampanii Przeciw Homofobii (KPH) Joanna Skonieczna.

KPH jest organizacją pozarządową działającą na rzecz osób homo i biseksualnych oraz transpłciowych (LGBT).

Anna Ostrowska rzecznik prasowy ministerstwa edukacji narodowej podkreśliła, że:

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły. Jeśli rodzice wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczestniczy w wydarzeniu niezgodnym z ich wartościami, mają oni prawo wyrazić swój stanowczy sprzeciw. W razie wątpliwości mają również prawo zgłosić się do kuratorium oświaty

- czytamy w oświadczeniu.

Swój sprzeciw z pewnością zgłosili rodzice uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach. W placówce odwołano akcję "Tęczowy Piątek".

– W ostatnich dniach staliśmy się adresatem petycji internetowej, stawiającej żądanie zaniechania organizacji wydarzenia wewnątrzszkolnego, zaplanowanego na piątek 26.10. […] Dziękujemy za wyrażone przez Autorów petycji przekonanie, że celem działań wychowawczych szkoły powinno być „skupienie się na realnych źródłach i szerokich objawach przemocy międzyludzkiej". Przemocy, która dotyka w jakimś stopniu każdego z nas, z którą młodzież powinna nauczyć się sobie radzić i przeciwdziałać niezależnie od jej objawów 

– czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez samorząd uczniowski II LO w Tarnowskich Górach na Facebooku.