Sztab Generalny Wojska Polskiego - powołany pod koniec października 1918 r., jeszcze przed ogłoszeniem przez Polskę niepodległości - obchodzi jubileusz stulecia. Szef MON uczestniczył w apelu z tej okazji na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Chciałem podkreślić, że moja inicjatywa jako ministra obrony narodowej zmiany systemu kierowania i dowodzenia, przyjęta przez rząd Rzeczypospolitej, przez parlament, zaakceptowana i wspierana od samego początku, bo uzgodniona, z prezydentem Andrzejem Dudą, przywraca właściwą rangę i pozycję Sztabowi Generalnemu WP

- zaznaczył Błaszczak.

Minister dodał, że szef Sztabu Generalnego "już niedługo będzie pierwszym żołnierzem Rzeczypospolitej". "To jest olbrzymia odpowiedzialność, ale też dowód dużego zaufania do żołnierzy i dowódców Wojska Polskiego" - powiedział.


Sztab Generalny WP został ustanowiony 25 października 1918 r. rozporządzeniem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego. Sztab organizował struktury armii, systemy dowodzenia i szkolenia oraz wyposażenia.

Zmiany w obowiązującym od 2014 r. systemie, który powierzył Sztabowi Generalnemu funkcje planowania strategicznego, lecz nie dowodzenia, były jedną z pierwszych zapowiedzi MON po wygranych przez PiS wyborach 2015 r. Projekt ustawy, która przywraca szefowi SGWP rolę pierwszego dowódcy, został przygotowany przez MON i prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Zdaniem autorów obecnie obowiązujący system okazał się dysfunkcyjny, a nowelizacja ustaw o urzędzie ministra obrony oraz o powszechnym obowiązku obrony przywraca jednoosobową odpowiedzialność za dowodzenie całością sił zbrojnych. Na początku października Sejm uchwalił reformę systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Ustawa jest na etapie rozpatrywania przez Senat.