Wojskowi zostali przeszkoleni m.in. w zakresie obsługi moździerzy 60 mm Antos. Strzelcy wyborowi 16. BPD doskonalili umiejętności strzelania w Centralnym Ośrodku Zurbanizowanym. Dodatkowo spadochroniarze wykonali ćwiczenia z rzutu granatem i użycia pocisków przeciwpancernych PPK Spike - czytamy na oficjalnym portalu Batalionu. 

Kluczowym elementem szkolenia poligonowego było jednak ćwiczenie „Hiena”, zgrywające 3. Grupę Powietrznodesantową, której trzon stanowili żołnierze 3. Kompanii szturmowej. W ramach tego przedsięwzięcia ćwiczono walkę w terenie zurbanizowanym, utrzymanie przyczółku do nadejścia wojsk własnych, a także nocne kierowanie ogniem - podaje 16. BPD.