Pilotaż ma umożliwić przetestowanie nowego modelu organizacji opieki onkologicznej. Zakłada on, że pacjent – niezależnie od miejsca zamieszkania – będzie miał zapewnioną kompleksową opiekę, zgodnie z przyjętą ścieżką postępowania terapeutycznego, oraz koordynatora, który poprowadzi go "za rękę" przez cały proces leczenia.

Na Dolnym Śląsku ośrodkiem wiodącym ma być Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu wraz z dwunastoma współpracującymi podmiotami leczniczymi z Wrocławia i Dolnego Śląska. W woj. świętokrzyskim ośrodkiem koordynującym zostało Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. Sieć będą tworzyć – ośrodek koordynujący wraz ze współpracującymi szpitalami.

Ośrodki współpracujące na Dolnym Śląsku to: Izerskie Centrum Pulmunologii i Chemioterapii "Izer-Med" w Szklarskiej Porębie, "Miedziowe Centrum Zdrowia" w Lubinie, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju, Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, Specjalistyczny Szpital im. Sokołowskiego w Wałbrzychu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Wrocławiu.

Ośrodki współpracujące w woj. Świętokrzyskim to: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Ministerstwo Zdrowia akcentuje, że głównym celem programu pilotażowego jest sprawdzenie nowej organizacji opieki onkologicznej, jakości tej opieki i efektów klinicznych.

Nowa organizacja opieki ma poprawić wyniki leczenia onkologicznego. W ramach programu analizowana będzie i oceniana kompleksowość diagnostyki na podstawie ścieżek postępowania w pięciu wybranych typach nowotworów – najczęściej występujących w Polsce – rak piersi, płuca, jajnika, jelita grubego i gruczołu krokowego. Istotnym elementem pilotażu ma być uruchomienie infolinii dla pacjentów onkologicznych.

Pilotaż będzie realizowany dwuetapowo. Pierwszy etap realizowany będzie w okresie od 1 grudnia 2018 r. w woj. dolnośląskim i świętokrzyskim. W pierwszym kwartale 2019 r. planowane jest rozszerzenie pilotażu o dwa kolejne województwa.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczący pilotażu 10 października został skierowany do opiniowania i konsultacji publicznych (z terminem do drugiego listopada).

Całkowity koszt realizacji pilotażu oszacowano na 48 mln zł. Rozwiązania w nim zaproponowane przygotowane zostały w oparciu o założenia dokumentu "Koncepcja organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej", opracowanego przez zespół ekspercki powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia.

Dokument ten zakłada m.in. wprowadzenie zmian w organizacji opieki onkologicznej. Ich celem ma być postawienia możliwie szybkiego i precyzyjnego rozpoznania, zwiększenie wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach, właściwe kwalifikowanie chorych do określonej metody leczniczej i leczenia skojarzonego oraz zastosowanie optymalnych procedur terapeutycznych o kompleksowym charakterze i odpowiedniej jakości.

Zmiany mają doprowadzić do zmniejszenia liczby powikłań, a w konsekwencji poprawy wyników leczenia, wprowadzenia jednolitych standardów diagnostyki i leczenia, niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta w celu uzyskania poprawy rokowania i jakości życia chorych, a także wydłużenia pięcioletnich przeżyć i obniżenia umieralności.

Resort zapowiada, że planowane jest wypracowanie narodowej strategii onkologicznej oraz przygotowanie na podstawie wyników pilotażu rozwiązań legislacyjnych dotyczących utworzenia Krajowej Sieci Onkologicznej.