Polskiej delegacji, w której skład wchodzili przedstawiciele Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego RSZ,  Dowództwa Operacyjnego RSZ oraz Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, przewodniczył szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych SG WP generał brygady Piotr Błazeusz - podaje oficjalny portal SG WP.

Stronie szwedzkiej przewodniczył kapitan Jonas Wikstrom- branch head for Defence planning at the Swedish Defence Staff.

Celem spotkania było omówienie rozwoju współpracy bilateralnej oraz wskazanie i opracowanie tych obszarów i inicjatyw, które pozwolą na rozwój kooperacji - czytamy na portalu.