Dotacja unijna w wysokości ponad 17 mln złotych zostanie przeznaczona na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów, pełniących funkcje kulturalne na terenie Wielkopolski.

Kwota ta – jak wyjaśnił wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski - pozwoli na podpisanie 36 umów z beneficjentami, których projekty zwyciężyły. Dotacja wynosi do 64 procent kosztów kwalifikowalnych, czyli do 500 tys. zł dla każdego z projektów.

- W Wielkopolsce południowej zostaną dofinansowane świetlice wiejskie w Rokutowie w gminie Pleszew, w Dębnicy w gminie Przygodzice, zostanie wykonana nadbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Stawie w gminie Szczytniki – wskazał Grabowski.

Zdaniem wicemarszałka „to są już bardzo konkretne środki, dzięki którym zmienią się te obiekty".

Pieniądze zostaną przeznaczone także na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, ponieważ za spełnienie tego kryterium przyznawane były dodatkowe punkty w konkursie.

Na zrealizowanie inwestycji gminy mają maksymalnie 24 miesiące od zawarcia umowy.

Środki unijne pozyskano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.