Parada była transmitowana na żywo do setek tysięcy odbiorców przez stację 6ABC. Gościem honorowym był vice konsul generalny RP z Nowego Jorku, Pan Mateusz Gmura wraz z małżonką. Wśród maszerujących byli również przedstawiciele Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, instytucji finansowej która od lat wspiera organizację tej parady jak i wielu innych inicjatyw polonijnych.
 
Jak co roku, w paradzie brały udział również organizacje patriotyczno - niepodległościowe wchodzące w skład Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego z Filadelfii: Kluby „Gazety Polskiej” (Nowy Jork, New Jersey, Connecticut), przedstawiciele Kadetów Pułaskiego, Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, Reduty Dobrego Imienia - USA oraz Rodzin Radia Maryja.

W tym roku w związku z tym, że Parada Pułaskiego w Nowym Yorku odbyła się tydzień wcześniej niż w Filadelfii, w paradzie w tym mieście pojawili się również przedstawiciele różnych organizacji  i instytucji z Nowego Yorku i New Jersey. Ponadto po raz pierwszy w historii Parad Pułaskiego przedstawiciele czterech Klubów „Gazety Polskiej” mogli przemaszerować razem główną arterią Filadelfii. Klub NJ reprezentował jego przewodniczący Paweł Grzegorczyk, Klub – NY reprezentował jego przewodniczący i koordynator Klubów „Gazety Polskiej” na USA i Kanadę - Maciej Rusiński, Klub - Stamford reprezentował Jerzy Polak, a ponadto licznie zgromadzeni przedstawiciele Klubu „Gazety Polskiej” - Filadelfia.