Owoce poprawy ściągalności podatków, ale też owoce wzrostu gospodarczego, dobrej polityki gospodarczej trafiają do samorządów

- mówił Skiba.

Wiceminister dodał, że dodatkowe środki umożliwiają redukcję zadłużenia samorządów, wynoszącego 67 mld zł.

Te 20 mld zł jest to istotna wartość (...). Działania związane z uszczelnieniem, ze wzrostem gospodarczym, z polityką gospodarczą zmierzające do tego, żeby do budżetu i do budżetu samorządu terytorialnego trafiało więcej pieniędzy, jest to wielki wysiłek, który pozwala na to, żeby ograniczyć zadłużenie samorządów

- tłumaczył Skiba.

Zwrócił uwagę, że w latach 2008-15 ten wzrost dochodów samorządów wyniósł tylko 9 mld zł.