Udział MSP w tworzeniu PKB na przestrzeni ostatnich lat systematycznie rośnie i według ostatnich dostępnych danych przekroczył 50 proc. Odgrywają więc one kluczową rolę w gospodarce kraju. Jednak rosnąca konkurencja zmusza przedsiębiorstwa do ciągłego różnicowania oferty, a to wymaga dostępu do kapitału i źródeł finansowania. Atrakcyjna oferta banków sprzyja rozwojowi firm, które do niedawna były zmuszone finansować się głównie ze środków własnych, co hamowało ich rozwój.

Firmy potrzebują pieniędzy na inwestycje w nowe technologie, ale także w nowe procesy obsługi klienta oraz szkolenia. Posiłkują się m.in. dotacjami i subwencjami, środkami z funduszy pomocowych, chętnie sięgają jednak też po kredyty – zwłaszcza na preferencyjnych warunkach, specjalne linie kredytowe, dopłaty do kredytów bankowych czy gwarancje kredytowe i poręczenia pożyczek. 

W utrzymaniu płynności finansowej najbardziej pomocne będą kredyty obrotowe, które przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności, czyli zakup towarów i materiałów, wyposażenia etc. Najpopularniejsze są kredyty w rachunku bieżącym, pozwalające na regulowanie płatności do określonego limitu. Inną opcją są kredyty inwestycyjne, które pomagają w rozwoju nowoczesnych technologii, pozwalają na wprowadzenie nowych rozwiązań i późniejsze oszczędności. Za pieniądze z takiej pożyczki przedsiębiorca może zakupić nowoczesną maszynę czy też zbudować linię technologiczną. Mikro oraz małe przedsiębiorstwa mogą skorzystać również z pożyczek przyznawanych na preferencyjnych warunkach gwarantowanych przez państwo. Przykładem takiego rozwiązania są kredyty z gwarancją de minimis, które mogą mieć charakter zarówno obrotowy, jak i inwestycyjny. 

Bardzo popularnym wśród firm z sektora MSP narzędziem finansowym jest leasing, pozwalający na zakup urządzeń i maszyn bez konieczności wyłożenia jednorazowo dużej sumy pieniędzy. Przedsiębiorcy mają do wyboru leasing operacyjny oraz finansowy. W tym pierwszym przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy, który jest odpowiedzialny za dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. W przypadku leasingu finansowego to leasingobiorca wykazuje dany składnik majątku w ewidencji środków trwałych i amortyzuje go. Produktem poprawiającym płynność finansową, z którego korzystają obecnie również małe i średnie firmy, jest także faktoring. Pozwala on na odzyskanie kapitału w przypadku faktur z odroczonym terminem płatności, poprzez przejęcie przez faktora pieniężnej wierzytelności handlowej przed terminem jej płatności. 

Wraz z rozwojem bankowości elektronicznej pojawiają się nowe rozwiązania dla klientów firmowych. Jednym z nich jest asystent firmowy, który zapewnia pełną kontrolę finansów firmy przez całą dobę. Jest to nowoczesna aplikacja wspierająca zarządzanie przychodami i kosztami biznesu o każdej porze dnia z dowolnego miejsca. Aplikacja połączona jest z kontem firmowym klienta prowadzonym w PKO BP, co umożliwia bieżącą kontrolę płynności i kosztów. Klient otrzymuje SMS-em lub mailem informację o konieczności opłacenia składek ZUS lub złożeniu deklaracji VAT. Dodatkowo w aplikacji zapisywane są automatycznie kontakty do partnerów biznesowych, co w znacznym stopniu ułatwia dalszą współpracę.

Dla przedsiębiorców planujących rozpoczęcie sprzedaży w sieci  PKO Bank Polski we współpracy z Shoplo wprowadził możliwość samodzielnego otwarcia sklepu internetowego z poziomu bankowości elektronicznej iPKO. Klienci mogą skorzystać z gotowych szablonów lub stworzyć witrynę według własnego projektu. Platforma jest zintegrowana ze wszystkimi największymi systemami płatności internetowych, a także z wieloma firmami przewozowymi i kurierskimi. Platforma Shoplo umożliwia również m.in. pobieranie szczegółowych raportów sprzedaży, segmentację bazy klientów oraz tworzenie akcji marketingowych zwiększających sprzedaż (np. produkt dnia, rabaty czy promocje).

Przedsiębiorca na bieżąco może śledzić stan magazynów, zrealizowanych zamówień oraz zwrotów. Konto firmowe w PKO BP, które jest niezbędne, aby uzyskać dostęp do aplikacji, jest bezpłatne dla rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla klientów aktywnie korzystających z rachunków. Łukasz Czech
Departament Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw PKO Banku Polskiego:

Małe i średnie firmy oczekują od banków zarówno dopasowanej oferty produktowej, jak i wsparcia w codziennym prowadzeniu biznesu, dlatego jako bank cały czas poszerzamy zakres usług dla swoich klientów. PKO Bank Polski jest liderem technologicznym krajowego sektora bankowego, od lat angażujemy się w projekty ułatwiające klientom dostęp do usług mobilnych i internetowych – nie tylko związanych z bankowością. W ostatnim czasie udostępniliśmy naszym klientom firmowym kolejne usługi w bankowości elektronicznej. Nowe rozwiązania to asystent firmowy, zapewniający pełną kontrolę finansów firmy przez całą dobę, dzięki bankowości online oraz e-sklep umożliwiający założenie sklepu internetowego za pomocą serwisu transakcyjnego iPKO. Obok pomocy w zaprojektowaniu i zarządzaniu nowoutworzonym sklepem internetowym ciekawe są również rozwiązania marketingowe, jakie zapewnia nowe rozwiązanie, m.in.: możliwość tworzenia akcji reklamowych (np. produkt dnia, rabaty czy promocje). Platforma zapewnia podłączenie do popularnych kanałów sprzedaży i innych platform e-comerce, dzięki czemu dotarcie do nowych klientów staje się szybsze i łatwiejsze. Cały portal zintegrowany jest z wszystkimi największymi systemami płatności internetowych, a także z wieloma firmami przewozowymi i kurierskimi. Ale to nie wszystko, aktualnie pracujemy nad szeregiem nowych rozwiązań dla firm pozwalających klientowi m.in. na automatyzację czynności kancelaryjnych i księgowo-podatkowych. Docelowo rozwiązania te będą zintegrowane z już istniejącymi w bankowości elektronicznej usługami dla małych i średnich przedsiębiorstw tj. z aplikacją Asystenta Firmowego.