Impreza pod hasłem „Wspólny transport. Wspólne dane” to przedsięwzięcie Metropolii w formule trwającego dobę hackathonu. Tą nazwą określa się kreatywne spotkania, podczas których specjaliści z różnych dziedzin wypracowują innowacyjne rozwiązania konkretnych problemów.

W tym wypadku Metropolia liczy na programistów, którzy będą pracowali na przekazanych danych czasowych i ilościowych dotyczących komunikacji publicznej. Ich zadaniem będzie zidentyfikowanie problemów, a następnie zaproponowanie rozwiązań, których celem będzie usprawnienie i ulepszenie funkcjonowania transportu i komunikacji publicznej w GZM.

- Uczestnicy otrzymają od nas różne dane – ilościowe, czasowe, które do tej pory zebraliśmy w toku prac nad platformą otwartych danych. Można powiedzieć, że to prolog do opracowywanej Open Data. Podczas metropolitalnego hackathonu nie narzucamy konkretnych kierunków. Dajemy możliwość swobodnego wykorzystania i interpretacji udostępnionych danych, a także korzystania z dowolnych innych ogólnodostępnych danych publicznych – tłumaczy zastępca dyrektora departamentu projektów i inwestycji w urzędzie metropolitalnym Paweł Krzyżak.

W wydarzeniu może wziąć do 70 uczestników, którzy przez 24 godziny będą pracować w 2-4 osobowych zespołach. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wymagana jest rejestracja, której można dokonać jeszcze w czwartek za pośrednictwem strony internetowej: gzmhackathon.pl.

Wydarzenie odbędzie się na Stadionie Miejskim w Tychach, rozpoczynając się o godzinie 13. w sobotę i kończąc dobę później. Jury oceni przygotowane rozwiązania pod względem: innowacyjności, możliwości praktycznego zastosowania, wartości wdrożeniowej i kompletności potencjału biznesowego. Za pierwsze miejsce przewidziano nagrodę 10 tys. zł, za drugie 5 tys. zł, a za trzecie – 3 tys. zł.

O rozpoczęciu prac nad założeniami projektu open data przedstawiciele Metropolii mówili w połowie czerwca br. w Tychach podczas konferencji „Smart Metropolia. Odkrywanie potencjału nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem i gminą”.

Zgodnie z przedstawionymi wówczas informacjami, chodzi o stworzenie platformy i narzędzi (pod hasłem Data Store) do tego, aby móc gromadzić dane i je udostępniać – poczynając od danych operatorów komunikacji, których funkcję Metropolia będzie przejmowała, po inne dane gminne.

Na przykładzie danych operatorów komunikacji pokazane mają zostać możliwości wykorzystania danych, w tym wypadku do zarządzania strategicznego, analizy połączeń – aby np. usprawnić pracę nad nową ich siatką. Zgodnie z pierwotnymi intencjami jeszcze w tym roku udostępnione mają zostać pierwsze dane, w ślad za czym poszłaby praca nad narzędziami ich analizy. Dane mają być udostępniane poprzez stronę internetową z portalem zawierającą m.in. analizy wykonywane na dostępnych danych czy interfejsy umożliwiające ich pobieranie.