Od importu gazu jesteśmy i będziemy uzależnieni. Jednak ważne jest, by to uzależnienie nie rosło, czyli by w miarę wyczerpywania się złóż móc eksploatować kolejne. Rozwój technologiczny – nowe metody prognozowania złóż, wykorzystujące modele trójwymiarowe, nowe technologie wydobywcze nie tylko gazu łupkowego, ale też złóż gazu ściśniętego czy złóż konwencjonalnych, które są trudno dostępne – pozwala wykorzystać gaz ze złóż, które dotychczas stały niewykorzystane. Na Podkarpaciu może się pojawić taki potencjał i tak należy rozumieć komunikat PGNiG o tym, że zwiększa wydobycie ze złóż, które do tej pory wydawały się nieosiągalne albo już wyczerpane. Drugim mechanizmem, dzięki któremu jesteśmy w stanie unikać uzależnienia gazowego, jest dywersyfikacja dostaw – tu także sytuacja zmienia się bardzo na korzyść Polski.


Autor jest redaktorem naczelnym portalu BiznesAlert