"Dziś jesteś tam, gdzie zaprowadziły Cię wczorajsze myśli, a jutro będziesz tam, dokąd zawiodą Cię myśli dnia dzisiejszego." Blaise Pascal 

W mechanizmach myślenia kluczową rolę nie tyle odgrywa samo wydarzenie, które nas spotyka, lecz nasz osąd sytuacji i interpretacja. Możemy panować nad swoimi myślami, albo pozwolić, by one panowały nad nami.

„Jeśli cierpisz z powodu jakiejś rzeczy, to nie ta rzecz Ci przeszkadza, lecz Twój własny sąd o niej. I jest w Twojej własnej mocy ten sąd zmienić.” Marek Aureliusz

„Nie obawiam się rzeczy, jakimi są, a bardziej tego, jakimi widzą je ludzie." Epiktet

Największy wpływ na nasze myśli mają przekonania i postawy wewnętrzne, zakorzenione w każdym z nas.To one kierują naszym myśleniem, niektóre z nich mogą nas rozwijać inne mogą nas ograniczać. 
Pozytywne przekonania wpływają na pozytywne myśli, negatywne i ograniczające przekonania decydują o myślach negatywnych.
Nasze dominujące myśli są odpowiedzialne za nasze emocje i mają zasadniczy wpływ na całe nasze życie. Nasze myślenie może popchnąć nas ku sukcesom, albo wpływać na nasze porażki życiowe. Aby zmienić swoje życie, musimy zmienić swój sposób myślenia. 

W pracy ze myślami warto zwrócić uwagę na kilka mechanizmów.

Czy mamy odpowiedni dystans do swoich myśli, czy nie traktujemy je zbyt poważnie? 

Czy nie bierzemy swoich myśli, które są tylko wytworem naszego umysłu za prawdziwe odbicie rzeczywistości?

Czy niepotrzebnie dajemy się wciągnąć w dialogi wewnętrzne i dyskusje ze negatywnymi myślami?

Czy nie poświęcamy zbyt dużo uwagi negatywnym myślom, przez to one stają się bardziej intensywne i bardziej nam przeszkadzają?