"Mesjaszpowstał jako szóste oratorium anielskie w dorobku G. F. Haendla.  Dzieło skomponowane w zaledwie 24 dni już za życia kompozytora zostało okrzyknięte arcydziełem. Libretto przygotowane przez Charlesa Jennensa jest kompilacją tekstów zaczerpniętych z "Biblii Króla Jakuba" oraz "Modlitewnika Powszechnego" i składa się z trzech części. Część pierwsza zawiera proroctwo przyjścia na świat Zbawiciela. Druga część jest opowieścią o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Natomiast część ostatnia koncentruje się wokół zapowiedzi zbawienia ludzkości.

Uniwersalne przesłanie zaklęte w treści i muzyce Mesjasza zostało odczytane przez reżysera – Ryszarda Peryta, w sposób szczególny. Poprzez dźwięki doskonałej muzyki Haendla oraz specjalnie wybrane fotografie-ikony, Polska Opera Królewska opowie o obecności Mesjasza w życiu świętego człowieka – Jana Pawła II oraz w historii polskiego narodu. Przy klawesynie zasiądzie Krzysztof Garstka, który poprowadzi wykonanie dzieła.

Szczegóły na www.operakrolewska.pl