Ministrowi towarzyszyła wicepremier Beata Szydło, wojewoda małopolski Piotr Ćwik i władze Skawiny.

Jak poinformował wiceburmistrz Skawiny Norbert Rzepisko, wykonawcy przekazują, że pod koniec tego roku na obwodnicy powinna być już przejezdność, a w połowie 2019 r. obwodnica powinna być oddana do użytku. Wcześniej podawano informacje, że prawdopodobny termin oddania obwodnicy do użytku to początek 2020 r.

Budowa ostatniego fragmentu obwodnicy Skawiny, prowadzącej od drogi krajowej nr 44 do drogi wojewódzkiej nr 953, to koszt ok. 40 mln zł.

Andrzej Adamczyk podkreślił, że budowa obwodnicy w Skawinie jest możliwa dzięki współpracy PiS z samorządem. „Współpraca Prawa i Sprawiedliwości z samorządem to nie tylko słowa, jak nam zarzuca opozycja, ale to konkretne działania" – mówił i jako przykład podał budowę ostatniego odcinka obwodnicy Skawiny.

Wicepremier Beata Szydło również zwracała uwagę na ogromną rolę samorządów lokalnych w inwestycjach infrastrukturalnych. Ważna jest także, zdaniem wicepremier, inicjatywa samych samorządów, aby realizować projekty służące mieszkańcom regionu; samorządy - mówiła wicepremier – podejmują m.in. decyzje o współfinansowaniu programów.

Dotrzymamy słowa i ta obwodnica powstanie, a wpisuje się ona w ciąg wielu inwestycji drogowych, które w Małopolsce za rządów Prawa i Sprawiedliwości powstały i powstają

– powiedziała Szydło i dodała: „Liczymy, że samorządy lokalne i samorząd województwa włączą się w wielki plan infrastrukturalny dla Małopolski”.

Adamczyk określił inwestycję w Skawinie „inwestycją legendarną”, o której marzą nie tylko mieszkańcy Skawiny, ale wszyscy którzy przemierzają drogę krajową nr 44 z Krakowa w kierunku Oświęcimia i przeciwnym.

Minister przypomniał skomplikowaną historię budowy obwodnicy. Geneza budowy – mówił – sięga lat 2006-2007, potem był przestój w realizacji i apele do rządzącego wówczas obozu o kontynuację budowy.

Pierwszy etap budowy obwodnicy – od ul. Krakowskiej do ul. Energetyków – został zrealizowany w 2014 r. Dzięki zaangażowaniu samorządu – mówił wiceminister – w 2016 r. ruszyła budowa najtrudniejszego i najbardziej kosztownego odcinka i prace w przyszłym roku powinny być zakończone.

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik zauważył, że inwestycja w Skawinie jest jedną z wielu, które w województwie realizowane są dzięki współpracy samorządów z rządem. Wojewoda zwrócił uwagę na remont dróg zniszczonych przez powodzie, w tym tę z 2009 r.

Wojewoda poinformował, że w ciągu trzech lat (rządów PiS) małopolskie samorządy pozyskały z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 360 mln zł na remont dróg zniszczonych przez powodzie.

To przykłady dobrej współpracy między rządem, a samorządami – aby poprawiać warunki drogowe, a tym samym rozwijać regiony

– powiedział wojewoda.

Ostatni odcinek obwodnicy Skawiny ma mieć 2,3 km długości. W ramach inwestycji między drogą krajową nr 44 a wojewódzką nr 953 zostaną wybudowane dwa wiadukty (w miejscu skrzyżowania z drogą gminną) i powstaną dwa ronda, a wzdłuż całej trasy wytyczona będzie bezpieczna ścieżka rowerowa.

Po zakończeniu wszystkich odcinków obwodnica Skawiny będzie miała ponad 7 km długości - od ul. Krakowskiej do drogi wojewódzkiej nr 953. Jej całkowity koszt zamknie się w kwocie ok. 115 mln zł, z czego 85 proc. stanowią środki unijne pochodzące z aktualnego i poprzedniego Regionalnego Programu Operacyjnego.