Jak informuje oficjalny portal SG WP, zasadniczym tematem dwudniowego spotkania było omówienie przygotowania wojskowych komponentów państw V4 do Grupy Bojowej UE 2019-2, gdzie Polska występuje w roli państwa ramowego. 

W drugim dniu spotkania szefowie sztabów V4 uczestniczyli w pokazie technik operacyjnych w terenie zurbanizowanym. Generałowie osobiście wzięli udział w szkoleniu strzeleckim - czytamy.

Ostatnim elementem był udział, w roli obserwatorów, w ćwiczeniu Slovak Shield 2018, w ramach którego zadania realizowały pododdziały V4, a także US Army. Siły Zbrojne RP do międzynarodowego ćwiczenia skierowały kontyngent wraz z pojazdami KTO ROSOMAK - podaje Sztab Generalny WP.