- Ta książka jest tak bogata, że tak naprawdę nie sposób jej czytać. Tę książkę można tylko studiować [...] To jest nie tylko kronika ostatnich czterdziestu lat napisana z perspektywy środowisk niepodległościowych, ale także są tam niesłychanie głębokie analizy, zwłaszcza w zakresie problematyki związanej ze służbami specjalnymi

- ocenił podczas spotkania z czytelnikami Macierewicz, podkreślając też, że publikacja, której autorami jest wiele znanych mu osób, bardzo pozytywnie go zaskoczyła m.in. intelektualną pasją, głębią, a także zakresem programowym i faktograficznym.

Były szef MON zwrócił uwagę na opublikowane w książce teksty dotyczące roli służb specjalnych w najnowszych dziejach:

- Jest tam sześć wybitnych tekstów analizujących różne aspekty zarówno polskich jak i amerykańskich służb specjalnych. W istocie nie znam innej książki mówiącej o współczesnych dziejach Polski, o najnowszej historii Polski, która dorównywałaby bogactwem analiz i nieznanych treści.

Odnosząc się do czasów współczesnych, Macierewicz zaznaczył, że Polacy nie tylko w okresie I Rzeczypospolitej, ale również dzisiaj mogą być narodem znaczącym na arenie międzynarodowej.

- Żyjemy w momencie kształtowania się nowego świata, zupełnie nowej geopolityki światowej, w której rola Polski może być i zaczyna być już znacząca i twórcza 

- ocenił, podkreślając przy tym wartość polskiej cywilizacji chrześcijańskiej.

Polityk, omawiając zagrożenie dla Polski związane z sojuszem niemiecko-rosyjskim, m.in. w kontekście gazociągu Nord Stream 2, zwrócił uwagę na projekt Trójmorza, który - w jego ocenie - ma szansę zmienić historię świata. Antoni Macierewicz ostrzegał też przed marazmem - przekonaniem części społeczeństwa, że określone dobra należą się bez wkładu własnej pracy:

- Nie ma nic darmo (...). To przekonanie, że można mieć wszystko za darmo, że można mieć wszystko bez wysiłku, ba, nie tylko że można, ale że to się należy, jest jedną z najgorszych trucizn demoralizujących umysły naszych dzieci i wnuków

Książka „Niepodległość ma jeden kształt”, którą opublikowało wydawnictwo LTW, jest zbiorem studiów, podsumowujących dorobek Macierewicza w służbie Polsce. Znalazły się w niej teksty m.in. mec. Jana Olszewskiego, prof. Wojciecha Fałkowskiego, dr. hab. Sławomira Cenckiewicza i dr. Piotra Naimskiego. Publikacja ma cztery części; dotyczą one m.in. biografii Macierewicza, jego pracy w konspiracji w PRL i poglądów politycznych, a także tajnych służb. Czytelnicy mogą się w niej zapoznać m.in. z rolą Macierewicza w uzyskaniu przez Polskę członkostwa w NATO i wyprowadzenia z kraju wojsk sowieckich.

Książka przypomina także o przeprowadzonej przez Macierewicza likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych, odtajnieniu m.in. akt Wojskowej Służby Wewnętrznej z tzw. zbioru zastrzeżonego znajdującego się w Archiwum IPN, otwarciu archiwów wojskowych poprzez powołanie Wojskowego Biura Historycznego, które zastąpiło Centralne Archiwum Wojskowe, a także stałe - do dzisiejszego dnia - zabieganie polityka o trwałe gwarancje bezpieczeństwa dla Polski.