Żołnierze realizowali zadania w wykonywaniu okopu, ukrycia na sprzęt bojowy i ludzi metodą ręczną, mechaniczną oraz z wykorzystaniem materiału wybuchowego. Głównym celem zajęć było doskonalenie organizacji pracy podczas wykonywania bojowych sieci z wykorzystaniem materiałów wybuchowych oraz ustawianie miny płomień jako miny sygnalizacyjnej - czytamy na oficjalnym portalu 11. Mazurskiego Pułku Artylerii. 

Dzięki przeprowadzonym zajęciom żołnierze uświadomili sobie skutki działania wybuchu i zobaczyli, że praca z materiałami wybuchowymi to duże wyzwanie wymagające odpowiedniego przygotowania - czytamy.

Ponadto zajęcia stanowiły element przygotowania do udziału w szkoleniach poligonowych m.in. do ćwiczenia pod kryptonimem Tumak-18, które odbędzie się już jesienią tego roku - informuje mazurski pułk.