W trakcie rozmów podkreślono znaczenie bazy w Redzikowie, która zapewni obronę Polski oraz znacznej części europejskiego terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego przed atakiem przy użyciu rakiet balistycznych z Bliskiego Wschodu. Baza będzie miała także ważne znaczenie strategiczne, gdyż jako element stałej obecności wojsk USA w Polsce będzie także istotnie wzmacniać poziom odstraszania i obrony Polski i całego NATO.

Rozmówcy podkreślili doskonałą współpracę pomiędzy Polską i USA w rozwoju infrastruktury wojskowej i podziękowali za działania podejmowane przez Polskę w tym zakresie. Amerykańscy żołnierze przebywają w Polsce w związku z działaniami podejmowanymi przez Stany Zjednoczone w ramach Europejskiej Inicjatywy Odstraszania (European Deterrence Initiative), a także przez Sojusz Północnoatlantycki w ramach Wzmocnionej Wysuniętej Obecności (Enhanced Forward Presence). Stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju infrastruktury na potrzeby tych wojsk stanowi dziedzinę intensywnej i owocnej współpracy pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi.