Kierownikiem ćwiczenia dowódczo-sztabowego z udziałem 1. Dywizjonu przeciwlotniczego był dowódca 15.Gołdapskiego Pułku płk dypl. Sławomir Kojło. Ćwiczenie to pozwoliło sprawdzić przygotowanie 1. Dywizjonu przeciwlotniczego do wykonywania zadań. Przebieg ćwiczenia z ramienia Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych kontrolował Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej – zastępca inspektora rodzajów wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Stefan Mordacz wraz z grupą oficerów - podaje oficjalny portal 15. PPLot.

15.Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy jest oddziałem przeciwlotniczym podporządkowanym dowódcy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Stacjonuje w garnizonach Gołdap i Elbląg. Przeznaczony jest do zwalczania celów powietrznych lecących na małych i bardzo małych wysokościach. Pododdziały wyposażone są w przeciwlotnicze zestawy rakietowe KUB zdolne do niszczenia celów powietrznych lecących na małych i bardzo małych wysokościach, w zestawy artyleryjsko - rakietowe ZUR - 23 - 2KG oraz w przenośne zestawy przeciwlotnicze "GROM".