Jak informuje oficjalny portal 10. BLog., Trident Juncture-18 będzie certyfikacją Sił Odpowiedzi NATO, które rozpoczną dyżur od stycznia 2019 roku. Po raz kolejny w skład sił sojuszniczych weszli żołnierze z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Wydzielona do SON kompania transportu sprzętu ciężkiego utworzona została na bazie 82. Batalionu Ewakuacji Sprzętu z Oleśnicy.

W poniedziałek rozpoczęło się przemieszczenie sił zgrupowanych w Garnizonie Oleśnica, które dotarły do Gdyni, a dalej drogą morską przetransportowane zostaną do Norwegii. Pododdział liczy ponad czterdziestu żołnierzy i dwadzieścia pojazdów wojskowych. Głównym zadaniem polskich logistyków będzie zabezpieczenie transportu pojazdów wojskowych ćwiczących wojsk. Dla kierowców będzie to nowe doświadczenie związane z poruszaniem się zestawami niskopodwoziowymi po drogach Norwegii - czytamy. 

Przed wyjazdem kompanii, zgodnie z wymaganiami strony norweskiej, cały sprzęt wojskowy musiał zostać poddany dekontaminacji. Drobny sprzęt przygotowany do transportu w kontenerach odkażali chemicy z 5. Pułku Chemicznego z Tarnowskich Gór jeszcze w Oleśnicy. Natomiast pojazdy wojskowe zostaną poddane tym zabiegom w porcie, przed załadunkiem na statek - podaje 10. BLog.

Zasadnicza część ćwiczenia Trident Juncture-18 odbędzie się między 25 października a 7 listopada w Norwegii, na północnym Atlantyku i Morzu Bałtyckim. Zaangażowanych będzie około 40 tys. żołnierzy, 70 okrętów i 130 statków powietrznych ze wszystkich państw NATO, a także dwóch państw partnerskich, nienależących do Sojuszu - Szwecji i Finlandii.