W tym roku podczas forum doszło m.in. podpisania listu intencyjnego o współpracy między firmą Tauron i Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków–Balice, dotyczącej budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych. Na krakowskim lotnisku zaplanowano uruchomienie stacji szybkiego ładowania o mocy powyżej 50 kW, umożliwiającej naładowanie standardowego samochodu elektrycznego w ciągu 30 minut. – Podpisanie listu intencyjnego to dla Grupy Tauron kolejny krok w budowie infrastruktury elektromobilności w południowej Polsce. Naszym celem w dłuższej perspektywie, jest zagwarantowanie bezpieczeństwa poruszania się samochodem elektrycznym po obszarze działalności Grupy. Aktywność w obszarze e–mobility czy internetu stanowi potwierdzenie konsekwentnej transformacji energetyki i poszerzenia portfolio świadczonych usług – stwierdził Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Współpraca z Kraków Airport to kolejny krok Taurona w rozwoju elektromobilności na terenie Polski południowej. Już w październiku tego roku, powstanie w Katowicach bazowa sieć infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i składająca się z 22 ładowarek. Lokalizacja punktów jest zaplanowana na terenie całego miasta w taki sposób, by można było swobodnie poruszać się po nim samochodem elektrycznym.

Jednym z bieżących tematów, o którym dyskutowano na forum była fuzja PKN Orlen i Lotosu. Jak zapewnił Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen, fuzja ta nie niesie ryzyka dla polskiego konsumenta. – Nie dojdzie do stworzenia monopolu na rynku, bo europejski rynek jest otwarty – powiedział prezes Orlenu. Jego zdaniem, fuzja przyniesie korzyści dla całej gospodarki. Ważnym kierunkiem rozwoju jest petrochemia, a połączone rafinerie obu spółek będą mogły dostarczać wkład dla przemysłu petrochemicznego. 

Ważna deklarację podczas forum przedstawił też Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dotyczyła ona jednego ze sztandarowych projektów rządu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Tydzień temu projekt ustawy regulującej te kwestie przyjął rząd, teraz czeka na rozpatrzenie przez Sejm. – Jeśli udałoby się przyjąć ustawę o pracowniczych planach kapitałowych w listopadzie, to realnym pozostaje termin wejścia w życie tego projektu w połowie przyszłego roku – powiedział prezes Borys.

Relacja powstała przy współpracy z organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy