Dobrym sygnałem dla wszystkich młodych przedsiębiorców jest ogłoszona w trakcie forum informacja o utworzeniu wspólnego funduszu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Polskiego Funduszu Rozwoju i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który w ciągu 5 lat zainwestuje łącznie 100 mln zł w najbardziej innowacyjne startupy. Interesować go będą projekty m.in. z obszaru przemysłu 4.0, digitalizacji, magazynowania energii, elektromobilności, cyfryzacji kontaktu z klientem czy big data. 

Utworzenie funduszu SpeedUp Energy Innovation powered by PGE Ventures (SEI) to kolejny krok w rozwoju silnego zaplecza innowacji w Grupie PGE. Nowe modele biznesowe, które wdrażane są w Grupie, umożliwiają poszerzanie działalności PGE również na rynkach kapitałowych. – Jesteśmy dumni, że wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju tworzymy dziś fundusz inwestycyjny o tak dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki, a w szczególności dla zwiększenia poziomu innowacji w polskim sektorze energetycznym. Środki, którymi będzie dysponował fundusz SEI, zostaną przeznaczone na rozwój najbardziej innowacyjnych startupów technologicznych, których wzrost wartości może przynieść wymierne korzyści dla całego polskiego przemysłu – powiedział Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jak zaznaczył Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, wśród strategicznych celów PFR znajduje się znaczne zwiększenie dostępności finansowania młodych i innowacyjnych firm. Ma się to przełożyć na budowę nowoczesnej gospodarki 4.0, która ma uczynić z Polski hub innowacji o znaczeniu europejskim. – Cel ten jest realizowany m.in. przez PFR Ventures, które wspólnie z niezależnymi inwestorami poprzez niezależne fundusze planuje zainwestować w startupy ok. 4,5 mld zł. Jednym z takich niezależnych podmiotów jest właśnie SEI – stwierdził Paweł Borys. – Nowy fundusz jest dużym krokiem w rozwoju polskiego systemu wspierania projektów B+R – podkreślił prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Relacja powstała przy współpracy z organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy