W trakcie konferencji Europa Karpat ministrowie odpowiedzialni za transport z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy podpisali porozumienie w zakresie najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Sygnatariusze zobowiązali się m. in. do dalszej współpracy i wspierania tak istotnych projektów inwestycyjnych jak Via Carpatia, Rail Baltica, Via Baltica i systemu kolei dużych prędkości.

Przykładem współpracy regionalnej jest również projekt Collegium Carpathicum, do którego przystąpiło 6 uczelni. Kraje regionu ogromne nadzieje wiążą z projektem Trójmorza, który ma znaczenie nie tylko polityczne, ale i gospodarcze. Jak zadeklarował Andrius Kubilius, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Europejskich litewskiego parlamentu Seimas, Litwa jest proeuropejska, ma też wspólną agendę z Trójmorzem, zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę. Ale musimy też mieć wspólne stanowisko w podejściu do Rosji – stwierdził Kubilius.

W budowie relacji między krajami nie można zapomnieć o wartościach. – Nasza cywilizacja jest oparta na wartościach, które wynikają z godności człowieka. Należą do nich: wolność, równość, braterstwo, szacunek. Te wartości są inspiracją do tworzenia praw w Europie, wszystkie zaś mają źródło w chrześcijaństwie – mówił podczas jednego z paneli Zbigniew Stankiewicz, arcybiskup metropolita Rygi. – Europa Środkowa jest zwornikiem kultur. To też ta część kontynentu – widzimy to szczególnie dzisiaj – gdzie idee uniwersalistyczne są wciąż silne – zauważył Maciej Szymanowski, doradca marszałka Sejmu.

Małgorzata Gosiewska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, zwróciła uwagę na to, że region Karpat to obszar bardzo atrakcyjny i bogaty w zasoby naturalne. Ale też obszar w wielu dziedzinach zaniedbany, co sprawia, że mieszkający tam ludzie odczuwają brak perspektyw. – Tę sytuację może zmienić realizacja strategii makroregionalnych – podkreśliła Małgorzata Gosiewska.

Relacja powstała przy współpracy z organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy