- W 2015 r. po objęciu przez rząd Zjednoczonej Prawicy władzy zdecydowaliśmy, że musimy powrócić do bardziej aktywnego wspierania polskiej gospodarki, polskich firm. Podjęliśmy też działania mające na celu zacieśnienie kontaktów gospodarczych z krajami regionu. Przykładem jest inicjatywa Trójmorza, która nie jest tylko projektem politycznym, ale ma bardzo istotny aspekt gospodarczy. I już dziś mamy tego efekty w postaci konkretnych projektów jak Via Carpatia

– stwierdziła wicepremier Beata Szydło, podczas inauguracyjnej debaty „Między gospodarką a polityką. Europa w poszukiwaniu recept na wzrost społeczny i gospodarczy”. 

O korzyściach wynikających ze współpracy regionalnej mówił też uczestniczący w debacie Stepan Kubiw, pierwszy wicepremier, minister rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy, który zapewnił, ze gospodarka jego kraju rozwija się, mimo funkcjonowania w warunkach agresji zbrojnej. Kubiw podkreślił rolę kapitału ludzkiego, który jest kluczowym czynnikiem rozwoju. Z kolei Walerij Simeonow, wicepremier ds. polityki gospodarczej i demograficznej Bułgarii, wskazał na problem emigracji zarobkowej, szczególnie dotykający kraje rozwijające. Dlatego państwo powinno tworzyć takie warunki, żeby młodzi ludzie nie musieli szukać swojej szansy za granica. - W Bułgarii mamy pewne osiągniecia w tej dziedzinie. Przykładem jest sektor IT, w którym dzięki korzystnym warunkom zahamowano odpływ kadr. Ostatnio też notujemy powroty ludzi, którzy wyemigrowali z Bułgarii w latach 90. – poinformował Simeonow.

Relacja powstała przy współpracy z organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy